Groepsbestuur

Het groepsbestuur van Scouting Soekwa bestaat momenteel uit 4 personen met de volgende functies binnen het bestuur.

Groepsvoorzitter: Peter Vink
Secretaris: Victor Verbist
Penningmeester: Geert van de Winkel
Groepsbegeleider: Arno

Juridisch adviseur: Martijn Brouner

 

Hierna volgt in het kort een omschrijving van de verschillende functies:

Groepsvoorzitter

De groepsvoorzitter is het gezicht van de groep naar buiten, zowel naar Scouting Nederland als naar andere organisaties. Hij zit en bereid de vergaderingen voor van de groepsraad en het groepsbestuur. Verder vertegenwoordigt hij ook de groep in de stichting die het gebouw beheert. Tot slot coördineert hij de bestuurs- en groepsactiviteiten.

Secretaris

De secretaris stelt samen met de groepsvoorzitter de agenda vast van de groepsraden en bestuursvergaderingen. Hij notuleert bij de vergaderingen van het bestuur en de groepsraad en hij verzorgt de inkomende en uitgaande post.

Penningmeester

De penningmeester beheert en verzorgt de financiële administratie van de groep en controleert de administratie van de speltakken. Verder houdt hij zich bezig met de inning van de contributie en werkt daar waar nodig de contributie administratie bij voor de ledenmutaties. Tot slot coördineert hij de jaarlijkse geldactie.

Groepsbegeleider

De groepsbegeleider bevordert de kwaliteit van het spel binnen de diverse speltakken. Hiertoe bezoeken hij regelmatig de opkomsten en de programma- en kampbesprekingen. Verder begeleidt hij nieuwe leiding. Daarnaast advisert hij de speltakken gevraagd en ongevraagd bij programma-ontwikkeling en organisatie van kampen. Tot slot zijn hij het aanspreekpunt bij conflicten binnen en/of tussen de speltakteams.

logo laat je uitdagen 288x300

Word ook vrijwilliger!

 

Leiding geven bij een leeftijdsgroep die je aanspreekt, meewerken om een zomerkamp te organiseren of gewoon een klusje doen op het moment dat het je uitkomt. Zelfs als je je maar een uurtje per maand kunt inzetten, ben je voor Scouting Soekwa al een supervrijwilliger!

Lees verder

Sponsor ons

 

 

Koopt je wel eens online? Vergeet dan volgende keer niet om eerst www.sponsorkliks.com te bezoeken. Je betaalt hetzelfde en Soekwa ontvangt een commissie bij elke transactie via www.sponsorkliks.com. Je sponsort dus gratis!

 

Meer over SponsorKliks